You are here

Māori EdVenture

Auckland and Kaikohe

Ako-e — Te whakamahi taputapu hangarau hei hāpai i te ako o tō tātou reo
‘Using technologies to support Te Reo Māori’

Tātai ki runga tātai ki raro tātai aho rau tīhei mauriora

Ka āta tirohia e tātou ētahi rautaki me ētahi tūmahi mā ngā kaiako e ako ana i ngā kura Māori, waihoki, ngā kaiako e ako ana i ngā kura auraki me ērā e kaingākau ana ki te reo Māori. Ko ēnei taputapu hangarau he taonga, ehara i te taniwha, koirā ō tātou tūpuna i tere mau ai ki te pene me te pepa. Me mau tātou o tēnei wā nei ki te rorohiko, ki te iPapa tae atu ki te waea pūkoro. Tēnā kia tirohia e tātou ētahi rawa matihiko, ētahi taputapu hangarau e hāpai ana i te ako o tō tātou reo.

This wānanga is designed to support teachers who are working in immersion Māori kura or settings and will also benefit those who teach in English medium and have a passion for te reo. Many teachers are already capable with different devices, but let’s look at what technology is out there to support te reo Māori language development.

Auckland

Tuesday 14 July 2015
Unitec | Te Noho Kotahitanga Marae
Entry 3, Carrington Road, Mt Albert, AUCKLAND

Kaikohe

Thursday 16 July 2015
Te Kura Kaupapa Māori O Kaikohe
20 Hongi Street, KAIKOHE

Cost $125 excl. GST (includes kai)

BYO Devices

For more information:

REGISTRATIONS ARE NOW CLOSED FOR THESE EVENTS