You are here

Mātātoa Māori

Te Eke Angitu i tētahi Taiao Ako Māori Hou

Achieving success in a Modern Māori Learning Environment

Tātai ki runga, tātai ki raro, tātai aho rau
Tīhei mauri ora!

He aha rawa ngā āhuatanga matua o te taiao ako Māori hou e whakarite ana i ā tātou ākonga kia takatū rātou i tēnei ao matihiko, te wawe nei te huri? He aha te wāhi ki ngā kōrero a ō tātou tūpuna mō te akoranga aro āmua? He aha oti ngā utauta ā-ringa, rautaki, whakaaro hoki hei whakapuaki i tēnei wā nei? He rangi whakangungu tēnei e tūhura ana i ngā ānga matua e whā o te akoranga aro āmua hei whakapiki i ngā whakataunga o ā tātou uri matihiko.

What are key features of a modern Māori learning environment that prepare ākonga to succeed in a fast changing digital world? How can ways of learning from our tūpuna inform future focused learning? What practical tools, strategies and ideas can be implemented right now?  This full day hands on workshop series will explore four key drivers of future focused learning that can achieve better outcomes for our digital natives.

Whare Wano presenting

Unfortunately, we are having to postpone these events to a later date. If you are interested in being notified when a new date has been confirmed, please email Shannon.

We recommend registering to our newsletter to keep informed about upcoming Mātātoa Māori Events.